Награди

Награди и информация за екипът, разработващ продуктите от серия:

“Хранителни добавки и лечебна козметика с екстракт от охлюви” (“Алекс 1977″ ЕООД)

Доцент д-р Павлина Долашка

Основно направление на научните разработки на колектива, ръководен от доц. Долашка, са в областта на биохимията и медицинатa. Те работят в сътрудничество с редица международни изследователски колективи и фирми, като от 1995 г. всяка година доц. Долашка и членове на нейния екип посещават редица водещи университети в Германия, Белгия, Италия, където използват най съвременните апаратури и техника за протеомен анализ и масспектрометрия.

Доц. Долашка печели редица стипендии, като изследовател и гост-професор в Университета в гр. Тюбинген, Германия: през 1996 г. получава 6-месечна стипендия по ЕМБО (Брюксел); 4 пъти на Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), 5 пъти получава стипендии от Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); през 2005 г. получава и 6-месечна стипендия от Брюксел и специализира в институт по физиология и микробиология, лаборатория по протеинова биохимия и инженерство към Университета в гр. Гент, Белгия. След това многократно посещава за по 3 месеца същия институт, като гост-професор на FWO.

Доц. Долашка участва в написването на 3 учебника и учебни ръководства: „Медицинска генетика в постгеномната ера : Геномна медицина» – ISBN 978-954-2918-01-1,  2011 г.; „Tandem Mass Spectrometry – Applications and Principles” – ISBN 979-953-307-210-3, Book edited by: Dr. Jeevan Prasain и Associate Prof. Dr. Gam Lay Harn,USA, 2012 г. и е автор на тематичен сборник „Същност и биологично приложение на масспектрометрията” ISBN 978-954-2918-63-9, 2012 г.

- През 2011 г. научният колектив е награден със сребърен медал за иновации на Третото национално изложение “Изобретения, технологии, иновации – ”ИТИ’ 09.11-11.11.2011″;

-  През 2012 г. колективът получи най-голямата награда, статуетка и грамоти «Изобретател на годината 2012», на ІV-то изложение за “Изобретения, технологии, иновации ”ИТИ’2012” за разработката – «Биоактивни компоненти с доказани терапевтични свойства»;

- През 2012 г. доц. Долашка е номинирана за индивидуална награда за постижения в медицинските науки „ПИТАГОР 2011”;

- През 2013 г. са наградени с „ПИТАГОР 2012″ за научен колектив с внедрени разработки в бизнеса, като номиниращи организации са: Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН; Съюз на изобретателите в България и Съюз на учените в България.

- През 2012 г. колективът получава Сертификат за цялостно качество и изпълнение на проект 2009-1-BG1-LEOO5-01655 (2009-2011),Леонардо да Винчи” „Трансфер на иновации”.

От голямо значение за развитието на колектива са и съвместните разработки с фирми от България и чужбина, за реализиране на научни продукти. Съвместно със СИКО-ФАРМА, ООД, София, участват в проект ТК01-496, финансиран от МОМН. Има сключен договор с НОК за лабораторно получаване на екстракти от охлюви. С италианската козметична компания «Dr. Lauranne” разработват екстракти за козметични продукти и др.

През 2010 г. Доц. Долашка създава ООД «Био компоненти» и през 2011 г. печели проект по програма „Конкурентноспособност”, „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия».

Натуралната лечебна козметика и хранителни добавки, с екстракт от охлюви, разработвани от екипа на доц. д-р Павлина Долашка, може да намерите тук: http://www.hubavite.eu/екстракт-от-охлюви

Snail